Behandling / PUR behandling (Polyrethan)

PUR behandling (Polyrethan)

PUR behandling.
Der kan spares mange penge, ved at renovere et eksisterende linoleums gulv.
1) Ingen udgifter til at fjerne gammel gulvbelægning.
2) Ingen udgifter til afmontering af inventar eller lægning af nyt gulv.
3) Kort etableringstid.
4) Mega slidstyrke.
 
Behandlingen er følgende:
Gulvet vådslibes med diamantslibepad nr 1, i linoleumsrens.
Mellemslibes med diamantslibepad nr. 2.
Vaskes med linoleumsrens, afsluttes med eddikevask.
Derefter påføres 2 - 3 gange blank Topcote.
 
Er farven ikke tidssvarende, eller ønskes en ny farve, kan man vælge det.
 
Behandlingen følgende:
Gulvet slibes, vaskes med linoleumsvask, eddikevask og primes.
Derefter påføres 2 gange farve. Der afsluttes med 2 gange blank Topcote.
 
For yderliger information kontakt: Jan Fomsgaard
 
Inspiration se: www.dr.schutz.dk
 
 
 
Fomsgaard Gulve ApS | Meterbuen 6-12 Byg. 9B1, 2740 Skovlunde  | Tlf.: 26227511 el 25443134 | fomsgaardgulve@mail.dk